Osteopatija predstavljena na kongresu zdravstvenog turizma u Krapinskim toplicama, 12. i 14. ožujka 2015. – Dragica Radanović D.O., Bojan Nasteski D.O., Lidija Ščurić-Antolković D.O., Brankica Srzić D.O., Zvonka Tomasović D.O. i Nikolina Barberić D.O.

Tema predavanja: 'Primjena osteopatije u stomatologiji'