Članci

Osteopatski tretman pomaže u smanjenju boli kod primarne dismenoreje
Kvantitativna studija (metoda Within-subject design)

Zvonka Tomasović, D.O.

Udruga Indigo, Barčićeva 12, Zagreb

tomasovic.zvonka@gmail.com

 

Uvod

Dismenoreja je medicinski pojam koji označava grčevite bolove za vrijeme mjesečnice, i jedan je od najčešćih problema u žena tijekom reproduktivne dobi. Bol je lokalizirana u području donjeg abdomena i križima, a može se širiti na slabine, bedra i bokove (od blagog do jakog intenziteta). Može biti popraćena malaksalošću, mučninom, glavoboljom, povraćanjem i proljevom. Dismenoreja je vrlo čest poremečaj, procjenjuje se da čak 60% žena pati od bolnih mjesečnica.

Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrditi da li, i u kojoj mjeri, osteopatski tretman (OT) utječe na smanjenje boli kod primarne dismenoreje (PD), na poboljšanje primarnog respiratornog mehanizma (PRM) maternice, te na kvalitetu života kod žena koje pate od PD.

Cilj istraživača je prikazati osteopatiju kao komplementarnu metodu u tretiranju ginekoloških problema.

 

Metode

Vrste studije i dizajn:

Za istraživanje smo koristili kvantitativnu vrstu istraživačkog rada “within subject design”, tj. ista grupa ispitanika bila je svoja kontrolna i eksperimentalna grupa.

U istraživanje je uključeno 16 žena, koje prema ginekološkim nalazima pate od primarne dismenoreje.

Svaka sudionica primila je 5 tretmana unutar dva menstrualna ciklusa u trajanju od 60 minuta. Osteopatski tretman odnosio se na muskulo-skeletnu osteopatiju, kranijalnu osteopatiju, visceralnu osteopatiju, rad na fascijama te generalnu osteopatsku tehniku.

Postupci mjerenja:

• PRM maternice (senzorijalni osteopatski test)

• Kvaliteta života (WHOQOL-Bref upitnik)

• Razina boli (VAS skala za procjenu boli)

Za potrebe testiranja unutar ovog istraživanja uključili smo osteopatskog praktičara, koji je za ovu namjenu bio slijep (maskiran) u odnosu na fazu istraživanja i metodologiju, te je dodatno istreniran za kvalitetno provođenje testova. Osteopatski praktičar sproveo je dva inicijalna i dva završna testiranja procjene PRM-a maternice koristeći senzorijalni osteopatski test, te procjene kvalitete života koristeći WHOQOL-Bref upitnik Svjetske zdravstvene organizacije.

Sudionice su pratile bol za vrijeme dva menstrualna ciklusa prije prvog tretmana i dva menstrualna ciklusa nakon zadnjeg tretmana. Za procjenu boli korištena je VAS skala mjerenja boli. Sudionice su vršile procjenu boli za vrijeme kada je bol prisutna, tj. neposredno prije ili za vrijeme menstrualnog krvarenja.

Kriteriji za uključivanje:

Ginekološka dijagnoza primarne dismenoreje, 6 mjeseci bez hormonalne terapije, redoviti menstrualni ciklusi.

Kriteriji za isključivanje:

Dijagnoza mioma, dijagnoza endometrioze, oboljenje koje zahtjeva medikamentoznu terapiju, operacijski zahvat, trudnoća, korištenje analgetika u vrijeme procjene boli ili primanje drugih sličnih tretmana.

 

Rezultati

Bol: Statističkom analizom i post hoc testom za usporedbu prosječnih rezultata među pojedinim mjerenjima se pokazalo da se prosječna procjena razine boli ne razlikuje značajno između 1. i 2. mjerenja niti između 3. i 4. mjerenja (p>0,05), ali se značajno razlikuju 1. i 2. mjerenje od 3. i 4. mjerenja (p<0,05). Prosječne razine boli značajno su više u 1. i 2. mjerenju u odnosu na prosječne vrijednosti dobivene u 3. i 4. mjerenju. Rezultati ove studije pokazuju značajno smanjenje boli (p<0,05) kod žena sa PD.

graf_boli_graf_1

PRM maternice (pokret/vitalitet): Rezultati statističke analize pokazuju značajno poboljšanje pokreta i vitaliteta unutar PRM-a maternice. U početku je večina sudionica bila u kategoriji 1 i 2 (1 = najslabiji PRM, 4 = najbolji PRM), a poslije tretmana, nismo imali nikoga u te dvije kategorije, što pokazuje značajno poboljšanje pokreta i vitaliteta. To nam govori da smo osteopatski gledano uklonili sve prepreke koje ometaju dobar PRM.

graf_pokreta_graf_2graf_vitaliteta_graf_3

 

Kvaliteta života: Deskriptivna statistika za rezultate WHO-BREF za četiri mjerenja za domene: fizičko zdravlje, psihičko zdravlje, socijalni odnosi i okolina, pokazuje da je najbolje poboljšanje realizirano u domeni kvalitete psihičkog zdravlja. Domena kvalitete fizičkog zdravlja i socijalnih odnosa pokazuju poboljšanje. Domena okoline pokazuje opadanje kvalitete života.

To objašnjavamo činjenicom da se većina žena izjasnila kako su svakim testiranjem postajale svjesnije svoga stanja, pa su odgovori na pitanja bili točniji.

graf_kvalitete_zivota_graf_4

 

Zaključak

Ovo istraživanje pokazalo je da osteopatski tretman značajno utječe na smanjenje boli, na poboljšanje PRM-a maternice i utječe na kvalitetu života kod žena koje pate od primarne dismenoreje.

Iako je uzorak sudionika malen, značajno poboljšanje smanjenja boli koje se nije pogoršalo ni nakon nekoliko mjeseci, pokazatelj je da se osteopatiji može pristupiti kao komplementarnoj zdravstvenoj grani.

Poster-Pescara-Tomasovic

 

Izvatci iz diskusije

Prema ispunjenom upitniku prije tretmana, pronašli smo neke sličnosti kod promatranih sudionica:

- 70% sudionica su žene koje nisu rađale

- 75% sudionica izjavilo je da redovito uzima tablete za smanjenje boli

- 100% sudionica ima bol koja traje 1-2 dana i počinje prvog dana menstrualnog ciklusa ili dan ranije

* * *

Medicinski upitnik, koji su sudionice popunile prije početka tretmana, pokazuje slijedeće podudarnosti među sudionicama:

- 65% sudionica ima nizak krvni tlak

- 50% sudionica ima probavne probleme

- 50% sudionica ima povijest potresa mozga

- 50% sudionica pati od glavobolje

- 45% sudionica ima povijest povrede ili boli lijevog skočnog zgloba, lijevog stopala ili lijevog koljena

- 30 % sudionica doživjelo je prometnu nesreću

- 20% sudionica ima povijest traume pada na glavu

- 20% sudionica ima cirkulacijske poremećaje

* * *

Prema shemi za lokaciju boli za vrijeme menstrualnog krvarenja, sudionice su naznačile slijedeće:

- 100% sudionica ima bol u donjem abdomenu

- 80% sudionica ima bol u donjim leđima i križima

- 50% sudionica ima bol u donjim ekstremitetima

- 30% sudionica ima mučninu

- 20% sudionica ima glavobolju

* * *

Osteopatske lezije koje smo pronašli prilikom osteopatskog pregleda i tretmana, pokazuju slijedeće podudarnosti među sudionicama:

- 100% žena imalo je značajno smanjen kranijalni ritam i izraženu kranijalnu kompakciju

- 60% žena imalo je spinalnu duru mater u značajnoj tenziji

- 60% žena imalo je torakalnu dijafragmu u tenziji

- 85% žena imalo je lezije coccyx-a

- 70% žena imalo je kompakciju sakruma

- 70% žena imalo je lezije kostiju zdjelice (iliaka, pubisa i sakruma)

- 65% žena imalo je problem sa SI zglobom

- 36% žena imalo je osteopatske lezije kralježnice

- 50% žena imalo je jednu od lezija lijevog uda, koji je često bio u UR. Zanimljivo je da je isti postotak žena izjavio da su imale povredu lijevog skočnog zgloba ili stopala

- 85% žena imalo je osteopatsku leziju lijevog bubrega (Mogući razlog ove lezije objašnjavamo činjenicom da se vena gonadica sinistra ulijeva u lijevu renalnu venu, koja se ulijeva u venu cava. Desni bubreg nema tu konekciju sa venom gonadica destra, jer se ona ulijeva direktno u venu cava. Iz toga proizlazi objašnjenje zašto su mnogi ginekološki problemi povezani sa lezijama lijevog bubrega i obrnuto)

- 100% žena nije imalo dobar PRM maternice (u smislu pokreta i vitaliteta, ali i samog osjećaja tvrdoće i neelasticiteta pri palpaciji)

- 20% žena imalo je leziju jajnika

- 30% žena imalo je leziju želudca

- 30% žena imalo je leziju jetre

* * *

Na kraju svih tretmana, sudionice su izjavile zadovoljstvo slijedećim poboljšanjima:

- potpuni izostanak ili smanjenje grčeva

- smanjenje simptoma PMS-a, ili kraće trajanje simptoma PMS-a

- uravnoteženiji ciklusi

- smanjena potreba za uzimanjem tableta za smanjenje boli

- manja napetost trbuha

- lakoća u nogama

- povrat seksualne želje

- trudnoća (ova sudionica nije uzeta u obzir prilikom statističke obrade, jer je trudnoća ustanovljena u periodu između trećeg i četvrtog testiranja)

 

 

StilPoint_ruka_web-03